Organizacja studiów

Forma i ilość zajęć

Zajęcia są prowadzone głównie w formie warsztatów rozwijających umiejętności coachingowe pracy z klientem w wymiarze 200 godzin wykładowych, w tym:

  • Zajęcia prowadzone przez trenerów ICF są realizowane w wymiarze 100 godzin wykładowych, w tym ok 10 godzin mentoringu
  • Zajęcia prowadzone przez trenerów ICC realizowane są w wymiarze 60 godzin wykładowych
  • Zajęcia prowadzone przez trenerów Norman Benett realizowane są w wymiarze 40 godzin wykładowych

Stosunek zajęć warsztatowych do wykładowych wynosi 80% - 20%.

 

Warunki zaliczenia:

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, zaliczenie wszystkich bloków tematycznych.

 

Czas trwania

2 semestry, zjazdy co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Kadra