Partnerzy

ICF

International Coach Federation to największa ogólnoświatowa organizacja coachingowa zrzeszająca środowisko akredytowanych coachów. Została stworzona w celu rozwijania coachingu na świecie. Swoją misję realizuje poprzez określanie standardów umiejętności i etyki, jakimi powinien charakteryzować się profesjonalny coach. Udziela akredytacji, co ma świadczyć, że każdy coach który zdobył akredytację ICF spełnia najwyższe światowe wymagania stawiane coachom. Organizacja została założona w 1995 roku a obecnie liczy ponad 18 000 członków zrzeszonych w ponad 100 krajach.
www.icf.org.pl
www.coachfederation.org

ICC

International Coaching Community jest jedną z największych na świecie organizacji członkowskich dla coachów i jednocześnie szkołą coachingu. Certyfikat ICC oznacza, że coach spełnia wszystkie standardy umiejętności oraz standardy etyczne tej organizacji, co kwalifikuje go do pełnienia roli coacha. ICC na całym świecie posiada 25 trenerów pracujących w 52 krajach. W Polsce jedynie trzech trenerów ma certyfikat upoważniający do szkolenia coachów, jednym z nich jest Rafał Nykiel który wraz z pozostałą dwójką trenerów wykształcił do tej pory ponad 1000 certyfikowanych coachów. Ta liczba czyni ICC najbardziej popularną organizacją coachingową w Polsce.
www.iccpoland.pl
www.internationalcoachingcommunity.com

Norman Benett

Norman Benett Academy to jedna z najbardziej znanych polskich szkół coachingu. Swoją reputację zdobyła między innymi dzięki założycielowi Maciejowi Bennewiczowi, który jest autorem najbardziej popularnych w Polsce książek na temat coachingu. Norman Benett współtworzy Izbę Coachingową i jest jednym z członków założycieli Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, organizacji dbającej o standardy pracy i etykę środowiska szkoleniowego. Posiada swoją własną, autorską metodologię coachingową oraz standardy etyczne, których opanowanie jest potwierdzane uzyskanym certyfikatem Norman Benett.
www.normanbenett.pl

Kadra