Słownik

Akredytacja a certyfikacja

 

Jeden i drugi termin oznacza postępowanie, zazwyczaj realizowane w formie egzaminu, w którym upoważniona organizacja wydaje formalne oświadczenie, że coach jest osobą  kompetentną do wykonywania swojej profesji.

 

Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że certyfikat zazwyczaj wystawiany jest przez szkołę coachingu i potwierdza, że coach poznał zasady etyczne oraz opanował umiejętności nauczane w tej szkole. Tymczasem akredytacja potwierdza, że coach poznał wymogi etyczne oraz posiada umiejętności wymagane przez organizację akredytującą jednak organizacja ta nie jest
jednocześnie szkołą i nie kształci coachów.

 

ICF jest organizacją akredytującą czyli nie prowadzi szkoleń. Udziela jednak akredytacji szkołom coachingu, co oznacza, że program nauczania takiej szkoły spełnia wymagania ICF i że jej absolwenci mogą podejść do egzaminu ICF.

 

ICC oraz Norman Benett są szkołami coachingu, posiadającymi własny program, metodologię nauczania, podręczniki a przede wszystkim własnych certyfikowanych trenerów. Ukończenie tych szkół kończy się egzaminem, którego zdanie potwierdzane jest certyfikatem.

Kadra